Integracja Wieloaspektowego Ja

Integracja wieloaspektowego ja jest całościowym procesem zmiany transformującej na poziomie tożsamości. Jego celem jest połączenie rozdzielonych aspektów naszego funkcjonowania (programów neurolingwistycznych) i tym samym przywrócenie nas do naturalnego stanu harmonijnego działania w świecie zewnętrznym. Motto tego programu szkoleniowego brzmi: ”Po to, by wygrać grę zewnętrzną, trzeba najpierw wygrać grę wewnętrzną”. Aby radzić sobie z wyzwaniami, realizować cele życiowe i pokonywać bariery na drodze do nich, trzeba najpierw „pokonać” siebie – przekroczyć swoje ego i role, które odgrywamy w życiu, zintegrować je, a następnie dotrzeć do głębokiej warstwy Ja – źródła naszej prawdziwej siły, mocy i spełnienia.

Warunkiem efektywnego działania osoby w świecie zewnętrznym jest siła płynąca z wewnętrznej spójności. Warunkiem spójności jest przekroczenia wewnętrznych konfliktów i podwójnych związań. Zewnętrzny dobrobyt, spełnienie i osiąganie celów stają się wówczas w pełni możliwe.

Koncepcja aspektów lub części jest użyteczną metaforą opisującą stan naszego umysłu w sytuacji, gdy nie radzimy sobie dobrze, czujemy, że nie jesteśmy w pełni sobą, chcemy X, a za każdym razem dostajemy Y, a próba rozwiązania jakiegoś naszego problemu staje się nowym problemem. Każdy aspekt może przejawiać się i być opisany w kategoriach roli, przekonania, zachowania w danej sytuacji. Do wielu aspektów nas samych przejawiamy stosunek negatywny lub przynajmniej pejoratywny i w związku z tym stosujemy wobec niego różnego rodzaju mechanizmy obronne ego, doskonale opisane przez Freuda. Nasze nieuświadomione lub nieakceptowane potrzeby schodzą „do podziemia” naszej świadomości i zaczynają żyć swoim własnym życiem. Tworząc podskórne konflikty między innymi potrzebami i czerpią naszą życiową energię i rodzą negatywne emocje, frustracji, złości, smutku.

Aspekty mają formę niedojrzałych, powstałych w sposób spontaniczny wzorców energetyczno-myślowo-emocjonalnych. Jako rezultat procesu integracji różnych aspektów zostaje odblokowana znaczna ilość energii, która do tej pory była zablokowana w mięśniach i nerwach. Aby integracja była możliwa, najpierw każdy aspekt z osobna musi zostać zauważony i zaproszony z „cienia” nieświadomości do światła świadomości. Następnie, dzięki świadomej weryfikacji proces zmierza w stronę uzyskania przez osobę realistycznej i spójnej perspektywy na wartość i pozytywną intencję każdego z aspektów. Warunkiem powodzenia tego procesu jest objęcie miłością i współczuciem każdego aspektu, dzięki czemu staje się możliwa jego transformacja w bardziej dojrzałą formę. Pozytywny sponsoring jest konieczny do tego, by aspekty z dziecinnych stały się dorosłe. Ostatnim krokiem jest nauczenie „wewnętrznego zespołu” przekształconych aspektów-zasobów współdziałania, jak jeden sprawny zespół, po to, by osoba mogła realizować swoje cele w zewnętrznym świecie.

Galeria

generatywna_terapia_krotko.png

Korzyści

  • Rozwiązanie wewnętrznych konfliktów i podwójnych wiązań
  • Odblokowanie energii życiowej, dotarcie do swojej wewnętrznej mocy
  • Nawiązanie mocniejszej więzi z samym sobą, ześrodkowanie, ugruntowanie
  • Uzyskanie realistycznej i spójnej perspektywy na samego siebie, świadomość mocnych i słabych stron
  • Integracja na poziomie tożsamości - kim jestem
  • Zbudowanie zdrowego i wspierającego nastawienia wobec świata

Wpłata do 15 października 2017
- absolwenci Szkoły NLP - 1200 PLN 
- pozostałe osoby - 1350 PLN 
Wpłata po 15 października 2017 - 1500 PLN

Miejsce:

Lublin
Liczba miejsc: 12

Prowadzący

Iza Rudzińska

Trener Neurolingwistycznego Programowania (NLP) z 25 letnim doświadczeniem w uczeniu i systemowym stosowaniu tej metody. Jako Master Health Coach specjalizuje się w pracy ze zdrowiem i dobrostanem oraz przywracaniem równowagi wewnętrznej w poszczególnych obszarach funkcjonowania ludzi. Master in the Art of Transformative Hypnosis . Studiowała także hipnozę ericksonowską oraz Self – Relation Therapy wraz z metodą transu generatywnego. Ukończyła Instytut Terapii Gestalt oraz Szkołę Terapii Rodzin. Studiowała również metodę analizy transakcyjnej TA, psychosyntezę , Brief Solution Oriented Therapy oraz TZI – Interakcję Ześrodkowaną Tematem. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej. Przez wiele lat uczyła metody Neurolingwistycznego Programowania na kierunku Psychologii Społecznej UMCS. Współtwórczyni metody Generatywnego Coachingu Strukturalnego oraz Integracji Wieloaspektowego Ja – całościowego procesu przywracania równowagi wewnętrznej i efektywnego działania w świecie.

Zwiększanie możliwości ludzi do uczenia się i wykorzystania osobistego potencjału do zmiany dzięki metodzie zrównoważonego usuwania wewnętrznych przeszkód i skupienia na zasobach, możliwościach oraz rozwiązaniach to główna oś jej pracy jako trenera i coacha . Prowadzi Potential Assessment oraz Development Assessment dla międzynarodowych organizacji biznesowych, wspierając je w badaniu potencjału oraz planowaniu rozwoju osób na najwyższych stanowiskach w HR w krajach europejskich. Praktykuje tai chi miecza oraz jogę

Otwórz się na zmiany już dziś

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU

ZAREZERWUJ MIEJSCE

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA Z WYBRANEGO OBSZARU

Brak planowanych szkoleń przy wybranych kryteriach wyszukiwania.

ZAPRASZAMY
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

info@neuroedukacja.pl
+48 660 764 211

Zapisz się do newsletter'a: