Mistrz NLP Nowej Generacji

Prezentowany w Neuroedukacji Mistrz NLP Nowej Generacji jest unikalnym programem rozwijanym i udoskonalanym w ciągu ostatnich 20lat przez Izą Rudzińską i Marka Rudzińskiego. Ten zaawansowany program wychodzi poza NLP Nowej Generacji, sięgając do innych metod uczenia się generatywnego oraz dokonywania zmian systemowych w sferze osobistej i zawodowej, własnej i innych ludzi w postaci Coachingu Strukturalnego stworzonego w Neuroedukacji. Faktycznie, uczestnicy otrzymują zaawansowany trening rozwoju osobistego, grupowego oraz solidne podstawy Coachingu Strukturalnego w jednym. Uczestnik ma okazję rozwijać się w trzech sferach: 1) intelektualnej, dzięki pogłębionej wiedzy, 2) kompetencji, dzięki doświadczeniom uczącym, przygotowanym indywidualnie dla każdego uczestnika, 3) świadomości własnego ja oraz roli w szerszym systemie na znacznie pogłębionym poziomie niż na kursie Praktyk NLP Nowej Generacji.


Główne tematy Programu Mistrz NLP Nowej Generacji:

- Strategie w działaniu. Badanie strategii w oparciu o model pozycji w rodzinie pochodzenia (najstarszy, średni, najmłodszy, jedynak). Analiza, wyłanianie, modelowanie, zadania coachingowe.

- Metaprogramy w działaniu. Badanie Metaprogramów w oparciu o model ustawień rodzinnych. Analiza, wyłanianie, modelowanie, zadania coachingowe.

- Przekonania w działaniu. Badanie przekonań w oparciu o model teatru (psychodramy). Analiza, wyłanianie, modelowanie, zadania coachingowe.

- Tożsamość w działaniu. Wyjście poza krąg dotychczasowych wzorców komunikowania się. Praca nad zintegrowaną tożsamością i misją.


Program trwa 20 dni i składa się z czterech spotkań 5-dniowych. Każde spotkanie ma jeden główny temat i związany z nim proces rozwojowy, przez który przechodzi każdy z uczestników. Nie ma oficjalnego egzaminu pisemnego za zakończenie szkolenia. Natomiast, każdy z uczestników przechodzi egzamin praktyczny w trakcie szkolenia.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, podobnie jak wykonywanie zalecanych ćwiczeń i wykazywanie postępów. W przypadku niemożności uczestniczenia w spotkaniu z powodów niezależnych od uczestnika istnienie możliwość uzupełnienia zajęć z następną grupą, tj. za rok. Na ten czas uczestnik otrzymuje zaświadczenie z wyszczególnionymi tytułami zajęć, w których brał udział. Przed rozpoczęciem szkolenia możliwe są indywidualne rozmowy z uczestnikami.

Terminy zjazdów:
1 spotkanie 14 - 18 listopad 2017
2 spotkanie 23 - 27 stycznia 2018
3 spotkanie 10 - 14 kwietnia 2018
4 spotkanie 05 - 09 czerwca 2018

Galeria

iza.jpg

Korzyści

Korzyści osobiste i zawodowe, o których najczęściej mówią uczestnicy Programu:

- Pogłębienie świadomości tego, co naprawdę ważne jest dla ludzi na poziomie przekonań i wartości,

- Prowadzenie, wpływanie oraz pomaganie innym znacznie bardziej efektywnie niż dotychczas,

- Doświadczenie tego, co naprawdę liczy się w życiu i na co warto przeznaczać swój czas, a na co nie warto,

- Odkrycie swojej misji – usłyszenie wołania,

- Znacznie głębsze zrozumienie ludzi. Nie chodzi o to, co mówią, ale o to, co naprawdę chcą powiedzieć, co jest ukryte za ich słowami,

- Pogłębienie więzi ze sobą i z innymi ludźmi,

- Łatwiejsza komunikacja ze swoją nieświadomością i możliwość dokonywania zmian na najgłębszych poziomach, w rejonach, które do tej pory uważałeś za trudne lub niemożliwe do zmian,

- oraz wiele innych, które sam odkryjesz.


Dla kogo:

Szkolenie otwarte dla osób, które ukończyły szkolenie Praktyk NLP potwierdzone certyfikatem i pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjno - informacyjną.


Płatność za całość 7900 zł - wpłata do  25 października 2017

Płatność za całość po 15 października 2017 - 8800 zł

Po rozłożeniu na raty płatność przed każdym spotkaniem:

- spotkanie I - IV – po 2200 zł

Miejsce:

Ul. Rynek 2, Lublin

Sala Neuroedukacji

Prowadzący

Iza Rudzińska

Trener Neurolingwistycznego Programowania (NLP) z 25 letnim doświadczeniem w uczeniu i systemowym stosowaniu tej metody. Jako Master Health Coach specjalizuje się w pracy ze zdrowiem i dobrostanem oraz przywracaniem równowagi wewnętrznej w poszczególnych obszarach funkcjonowania ludzi. Master in the Art of Transformative Hypnosis . Studiowała także hipnozę ericksonowską oraz Self – Relation Therapy wraz z metodą transu generatywnego. Ukończyła Instytut Terapii Gestalt oraz Szkołę Terapii Rodzin. Studiowała również metodę analizy transakcyjnej TA, psychosyntezę , Brief Solution Oriented Therapy oraz TZI – Interakcję Ześrodkowaną Tematem. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej. Przez wiele lat uczyła metody Neurolingwistycznego Programowania na kierunku Psychologii Społecznej UMCS. Współtwórczyni metody Generatywnego Coachingu Strukturalnego oraz Integracji Wieloaspektowego Ja – całościowego procesu przywracania równowagi wewnętrznej i efektywnego działania w świecie.

Zwiększanie możliwości ludzi do uczenia się i wykorzystania osobistego potencjału do zmiany dzięki metodzie zrównoważonego usuwania wewnętrznych przeszkód i skupienia na zasobach, możliwościach oraz rozwiązaniach to główna oś jej pracy jako trenera i coacha . Prowadzi Potential Assessment oraz Development Assessment dla międzynarodowych organizacji biznesowych, wspierając je w badaniu potencjału oraz planowaniu rozwoju osób na najwyższych stanowiskach w HR w krajach europejskich. Praktykuje tai chi miecza oraz jogę

Otwórz się na zmiany już dziś

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU

ZAREZERWUJ MIEJSCE

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA Z WYBRANEGO OBSZARU

obrazek od: 14 listopad 2017
do: 18 listopad 2017

Praktyk NLP Nowej Generacji Personal Empowerment ®

Od 25 lat w Neuroedukacji uczymy ludzi profilaktyki zdrowia psychicznego, a co za tym idzie także fizycznego. W trakcie 9-miesięcznego programu Praktyk NLP uczymy ludzi jak odzyskać spokój i równowagę, radzić sobie z bezproduktywnymi myślami tworzącymi negatywne stany emocjonalne, zmieniać i wzbogacać mapę rzeczywistości, docierać do źródła własnej mądrości, przekształcać złość i poczucie winy w empatię i miłość.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA
obrazek od: 14 listopad 2017
do: 18 listopad 2017

Mistrz NLP Nowej Generacji

20-dniowy program zaawansowany. Poszerzenie świadomości dzięki systemowym metodom pracy na poziomie tożsamości oraz misji – swojej roli w szerszym systemie (rodzina, grupa, społeczność). Praca na wzorcach interakcji pojawiających się w twoim relacyjnym polu.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

ZAPRASZAMY
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

info@neuroedukacja.pl
+48 660 764 211

Zapisz się do newsletter'a: