Praktyk NLP Nowej Generacji Personal Empowerment ®

Biorąc udział jednocześnie uczysz się NLP Nowej Generacji, uczestniczysz w pogłębionym treningu rozwoju osobistego i grupowego oraz otrzymujesz solidne podstawy Generatywnego Coachingu Strukturalnego. Poszerzasz samoświadomość i rozwijasz się w sferach:

1) poznawczej, dzięki dostarczonej wiedzy oraz systematycznym ćwiczeniom przekształcasz nieaktualne, często dziecinne założenia na temat rzeczywistości, programy neurolingwistyczne oraz mapy poznawcze na bardziej dojrzałe i realistyczne, przez to zdrowsze i zintegrowane w spójne ja,

2) emocjonalnej, ucząc się bardziej zrelaksowanych i spokojnych reakcji wobec sytuacji, które dotychczas odbierałeś negatywnymi odczuciami, stajesz się bardziej świadomy swoich emocji oraz potrafisz na nie wpływać,

3) świadomości własnego ja, swojego istnienia tu i teraz, relacji z innymi ludźmi i ze światem.


Program łączy

NLP Nowej Generacji - poznajesz założenia oraz techniki NLP i uczysz się je stosować w praktyce z treningiem rozwoju osobistego, w którym są stosowane:

Metody generatywnej zmiany systemowej, między innymi Relacji do Siebie, Transu Generatywnego, Procesu Całościowego,

Metody pracy z ciałem, w tym Tai Chi, Chi Gong, Integracja Somatyczno- Oddechową, Pięć Rytmów,

Metody poszerzające świadomość, w tym Hipnoza Transformatywna, trening uważności oraz inne rodzaje medytacji.


Program trwa 21 dni i składa się z cyklu siedmiu spotkań 3-dniowych. Ma formę dynamiczną: ogólna struktura programu jest stała, natomiast poszczególne zagadnienia programowe są wprowadzane zależnie od potrzeb i możliwości uczestników oraz grupy. Spotkania oraz czas pomiędzy stanowi jeden spójny proces rozwojowy. Stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach oraz wykonywania ćwiczeń w trakcie oraz pomiędzy spotkaniami. Przed szkoleniem odbywają się indywidualne rozmowy telefoniczne z prowadzącą zajęcia Izą Rudzińską.


Certyfikat Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji upoważnia posiadacza do praktykowania NLP Nowej Generacji w samodzielny, etyczny sposób, zgodnie z najlepszą wiedzą w tej dziedzinie. Podobnie, jak dyplom lekarza upoważniający go do praktykowania sztuki i wiedzy medycznej, certyfikat ten jest czasowym potwierdzeniem kwalifikacji posiadacza. W obydwu dziedzinach wymogiem jest podnoszenie kwalifikacji poprzez uaktualnianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.

Galeria

fotolia_52723787_l.jpg

Korzyści

Jakie są możliwe korzyści i nauki z udziału w Programie Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji:

 • określisz priorytety, dla których chcesz znaleźć miejsce w swoim życiu, a realizując je uzyskasz większe poczucie sensu i spełnienia,
 • nauczysz się jak przekraczać osobiste trudności, które w przeszłości powstrzymywały Cię przed robieniem tego, co dla Ciebie ważne,
 • dowiesz się jak realizować cele życiowe i zawodowe pozostając w zgodzie ze sobą i dbając o dobre relacje z innymi, będąc spójnym systemowo wewnętrznie i zewnętrznie,
 • nauczysz się utrzymywać zdrowe relacje ze sobą i z innymi ludźmi,
 • uzyskasz głębsze zrozumienie i świadomość procesu komunikowania się, na poziomie czysto językowym oraz głębszym - związanym z motywami,
 • nauczysz się sprawniej posługiwać swoim umysłem i udoskonalisz swoje procesy poznawcze, dzięki czemu staniesz się bardziej obecny i uzyskasz większe poczucie sprawczości w swoim własnym życiu,
 • osiągniesz głębszy spokój i rozluźnienie, dzięki czemu łatwiej poradzisz sobie z wyzwaniami codziennego życia,
 • będziesz odczuwał więcej radości oraz innych pozytywnych emocji, ponieważ nauczysz się transformować ograniczające stany emocjonalne we wspierające,
 • będziesz w stanie dzielić się tymi umiejętnościami ze swoją rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami,
 • staniesz się bardziej atrakcyjnym wzorem dla swoich dzieci,
 • będziesz działał sprawnie i zużywał mniej energii w obliczu zmian,
 • będziesz w stanie uczyć się znacznie szybciej, co pozwoli Ci rozwijać swoją karierę zawodową oraz swoje zainteresowania,
 • będziesz potrafił wypowiadać się w sposób asertywny i znajdował rozwiązania win-win w obliczu trudności pojawiających się w relacjach z ważnymi dla Ciebie osobami,
 • dzięki zrozumieniu istoty modelowania będziesz w stanie doskonalić swoje umiejętności w ważnych dla Ciebie dziedzinach,
 • oraz wiele innych korzyści, które sam odkryjesz na drodze do świadomego życia.


Dla kogo

Szkolenie otwarte dla osób dorosłych, które pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjno – informacyjną.

Terminy szkoleń

I. 11-13 stycznia 2018
II. 15-17 lutego 2018
III.  22-24 marca 2018
VI. 10-12 maja 2018

V.14-16 czerwca 2018
VI.do ustalenia

Inwestycja

Płatność za całość do 15 września 2017 - 8500 zł
Płatność za całość po 15 września 2017 - 9500 zł

Płatność w dwóch ratach:
Pierwsza rata w wysokości 4700 zł
wpłata do 30 września 2017
Druga rata w wysokości 4700 zł
wpłata do 15 lutego 2018

Po rozłożeniu na raty płatność przed każdym spotkaniem:
spotkanie I - VII – po 1400 zł

Miejsce:

u. Rynek 2, Lublin
Sala Neuroedukacji

Prowadzący

Iza Rudzińska

Trener Neurolingwistycznego Programowania (NLP) z 25 letnim doświadczeniem w uczeniu i systemowym stosowaniu tej metody. Jako Master Health Coach specjalizuje się w pracy ze zdrowiem i dobrostanem oraz przywracaniem równowagi wewnętrznej w poszczególnych obszarach funkcjonowania ludzi. Master in the Art of Transformative Hypnosis . Studiowała także hipnozę ericksonowską oraz Self – Relation Therapy wraz z metodą transu generatywnego. Ukończyła Instytut Terapii Gestalt oraz Szkołę Terapii Rodzin. Studiowała również metodę analizy transakcyjnej TA, psychosyntezę , Brief Solution Oriented Therapy oraz TZI – Interakcję Ześrodkowaną Tematem. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej. Przez wiele lat uczyła metody Neurolingwistycznego Programowania na kierunku Psychologii Społecznej UMCS. Współtwórczyni metody Generatywnego Coachingu Strukturalnego oraz Integracji Wieloaspektowego Ja – całościowego procesu przywracania równowagi wewnętrznej i efektywnego działania w świecie.

Zwiększanie możliwości ludzi do uczenia się i wykorzystania osobistego potencjału do zmiany dzięki metodzie zrównoważonego usuwania wewnętrznych przeszkód i skupienia na zasobach, możliwościach oraz rozwiązaniach to główna oś jej pracy jako trenera i coacha . Prowadzi Potential Assessment oraz Development Assessment dla międzynarodowych organizacji biznesowych, wspierając je w badaniu potencjału oraz planowaniu rozwoju osób na najwyższych stanowiskach w HR w krajach europejskich. Praktykuje tai chi miecza oraz jogę

Otwórz się na zmiany już dziś

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU

ZAREZERWUJ MIEJSCE

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA Z WYBRANEGO OBSZARU

obrazek od: 11 styczeń 2018
do: 13 styczeń 2018

Praktyk NLP Nowej Generacji Personal Empowerment ®

Od 25 lat w Neuroedukacji uczymy ludzi profilaktyki zdrowia psychicznego, a co za tym idzie także fizycznego. W trakcie 9-miesięcznego programu Praktyk NLP uczymy ludzi jak odzyskać spokój i równowagę, radzić sobie z bezproduktywnymi myślami tworzącymi negatywne stany emocjonalne, zmieniać i wzbogacać mapę rzeczywistości, docierać do źródła własnej mądrości, przekształcać złość i poczucie winy w empatię i miłość.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA
obrazek od: 11 styczeń 2018
do: 13 styczeń 2018

Mistrz NLP Nowej Generacji

20-dniowy program zaawansowany. Poszerzenie świadomości dzięki systemowym metodom pracy na poziomie tożsamości oraz misji – swojej roli w szerszym systemie (rodzina, grupa, społeczność). Praca na wzorcach interakcji pojawiających się w twoim relacyjnym polu.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

ZAPRASZAMY
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

info@neuroedukacja.pl
+48 660 764 211

Zapisz się do newsletter'a: