Treść artykułu

Praktyk NLP Nowej Generacji już w styczniu

Praktyk NLP Nowej Generacji jest  jest unikalnym programem rozwijanym i udoskonalanym w ciągu ostatnich 20 lat przez Izę Rudzińską i Marka Rudzińskiego. Od stycznia rusza kolejna edycja. Terminy odamy wkrótce na stronie oraz na naszym fanpage na Facebooku. 

Zachęcamy  do zapisów poniwwaz program ten łączy NLP Nowej Generacji z innymi metodami uczenia generatywnego oraz dokonywania zmian systemowych w sferze osobistej i zawodowej. Faktycznie, uczestnicy otrzymują program NLP Nowej Generacji oraz pogłębiony trening rozwoju osobistego i grupowego w jednym. Uczestnik ma okazję rozwijać się w trzech sferach: 1) intelektualnej, dzięki dostarczonej systematycznej wiedzy, 2) kompetencji, umiejętności, dzięki systematycznym ćwiczeniom, 3) świadomości własnego ja.


Program trwa 21 dni i składa się z cyklu siedmiu spotkań 3-dniowych. Ma on formę dynamiczną, co przejawia się w tym, że ogólna struktura programu jest stała, natomiast poszczególne zagadnienia programowe są wprowadzane w kolejności dopasowywanej do potrzeb grupy i poszczególnych uczestników. Postępy uczestników są na bieżąco monitorowane i traktowane indywidualnie. Każdy uczestnik może liczyć na wsparcie i pomoc zarówno ze strony prowadzących jak mi innych uczestników. Nie ma oficjalnego egzaminu pisemnego na zakończenie szkolenia. Natomiast, każdy z uczestników przechodzi egzamin praktyczny w trakcie szkolenia. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, podobnie jak wykonywanie zalecanych ćwiczeń i wykazywanie postępów. W przypadku niemożności uczestniczenia w spotkaniu z powodów niezależnych od uczestnika istnieje możliwość uzupełnienia zajęć z następną grupą, tj. za rok. Na ten czas uczestnik otrzymuje zaświadczenie z wyszczególnionymi tytułami zajęć, w których brał udział. Przed szkoleniem odbywają się indywidualne rozmowy telefoniczne kwalifikacyjno-informacyjne z jednym z trenerów prowadzących.


Certyfikat Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji upoważnia posiadacza do praktykowania NLP Nowej Generacji w samodzielny, etyczny sposób, zgodnie z najlepszą wiedzą w tej dziedzinie. Podobnie, jak dyplom lekarza upoważniający go do praktykowania sztuki i wiedzy medycznej, certyfikat ten jest czasowym potwierdzeniem kwalifikacji posiadacza. W obydwu dziedzinach wymogiem jest podnoszenie kwalifikacji poprzez uaktualnianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.


Naszą intencją jest troska i dbałość o to, by osoby posiadające certyfikaty Neuroedukacji wykazywały się najwyższym poziomem kompetencji, aktualną wiedzą, a przede wszystkim etyczną postawą nacechowaną ciekawością i chęcią do uczenia się, gdyż poprzez to potwierdzają swoją zdolność, by taki certyfikat otrzymać.


Oczekujemy, że absolwenci szkolenia Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji będą pragnęli podnosić swoje kwalifikacje i pomagać innym, podnosząc jednocześnie, jakość swojego własnego życia. Uczenie się jest stałym procesem, a metoda NLP rozwijana jest przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Z tego powodu Certyfikat Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji jest wydawany przez Neuroedukację na okres 2 lat i jego odnawianie jest łatwe i odbywa się automatycznie. Minimalnym wymogiem przedłużenia ważności certyfikatu jest uaktualnianie wiedzy z zakresu NLP poprzez uczestniczenie raz na dwa lata, w co najmniej jednym 3-dniowym szkoleniu prowadzonym przez uznany instytut/trenera NLP.

Galeria

fotolia_45917832_subscription_monthly_xl.jpg

ZAMIAST SESJI GRUPOWEJ
UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapisz się do newsletter'a: