W-JA

Czym są

INSPIRACJE DO PRZEMIANY I ROZWOJU

„Gdzieś, poza dobrem i złem jest ogród. Tam się spotkamy”, pisał suficki mistyk, Rumi. Inny, bardziej współczesny mistyk, Albert Einstein, twierdził, że rozwiązanie problemu znajduje się na wyższym poziomie niż ten, na którym istnieje problem.

W istocie, istnieją trzy sposoby osiągania szczęścia i unikania cierpienia. Pierwszy polega na uczeniu się i asymilowaniu sprawdzonych przez innych ludzi zasad i kultywowanie dobrych rytuałów. Drugi, to transformowanie problemu w zasób, co wymaga nauczenia się określonych sprawdzonych technik. Trzeci sposób, najbardziej generatywny, jest związany z poznaniem siebie. Prawdziwa przemiana i rozwój są w pełni możliwe wówczas, gdy odważymy się przekroczyć ego i spotkać z tym, kim naprawdę jesteśmy. Aby to stało się możliwe potrzebujemy wyruszyć w podróż wewnętrzną, którą za Josephem Campbellem nazywamy „podróżą bohatera”. Istotą tej podróży jest: W jaki sposób przeżyć pełne znaczenia życie? Na czym polega to głębsze życie, do którego czujesz powołanie? Jak na to wezwanie odpowiedzieć? Podróż bohatera dotyczy określonego rodzaju przebudzenia - otwarcia się na to, co życie ci ze sobą przynosi i do czego cię wzywa.

Z bohaterskiej podróży płynie wielka korzyść, jaką jest poczucie sensu, bycia kimś żywym w otaczającym świecie. Ale razem z tą korzyścią pojawia się wyzwanie, cena, która trzeba zapłacić. Tam, gdzie jest światło, jest również i ciemność – a nawet można powiedzieć, że im jaśniejsze światło, tym ciemność ciemniejsza.

CZYTAJ DALEJ

Życie w pełni polega na pochwyceniu i doświadczeniu światła i ciemności.

KAŻDE ŻYCIE JEST PODRÓŻĄ BOHATERA

Joseph Campbell był amerykańskim badaczem mitów. Studiując opowieści i legendy z różnych stron świata, z rozmaitych kultur i na przestrzeni całej historii, odkrył, że ludzie opowiadają zawsze tą samą historię, w której jest zawarta jednakowa „głęboka struktura”. Nazwał ją „wyprawą bohatera”. I choć istnieje tysiąc rozmaitych sposobów opisywania tej wyprawy, to wszystkie one układają się w ten sam wzór. Jego elementami składowymi są:

Podróż bohatera pokazuje, że nie przychodzimy na ten świat po to, by spać, lecz po to, by się przebudzić, rozwijać i ewoluować.

POZNAJ PROGRAMY

Warsztaty rozwojowe

PROPONOWANE PRZEZ NEUROEDUKACJĘ

Metafory inspirujące rozwój – jak przy pomocy metafor odzwierciedlać te sposoby myślenia, które chcemy zmienić, sprawić, by dojrzały lub odeszły w przeszłość. Jak ułożyć bajkę, aby była inspiracją do zmiany.

Integracja wieloaspektowego ja – jak połączyć rozdzielone aspekty naszego funkcjonowania, jak przekroczyć wewnętrzne konflikty i podwójne związania, aby osiągnąć wewnętrzny dobrostan i móc harmonijnie działać w świecie zewnętrznym.

Teatry Neuroedukacji – metafory w działaniu, jak zmieniać ograniczające przekonania poprzez dedykowane inscenizacje przygotowywane przez całą grupę.

Warsztaty prowadzone przez niezwykłych trenerów i terapeutów z zagranicy, specjalizujących się w całościowych i systemowych procesach rozwoju osobistego.

NAJBLIŻSZE SESJE Z METAFOR INSPIRUJĄCYCH

obrazek od: 15 grudnia 2017
do: 16 grudnia 2017

Bajki i metafory

Jak odzwierciedlać przy pomocy metafor te sposoby myślenia, które chcemy, aby się zmieniły, dojrzały lub odeszły w przeszłość? Jak pokazać to, co w czyimś zachowaniu jest tak oczywiste, że aż niewidoczne? Jak ułożyć bajkę, aby była inspiracją do zmiany? - Zapraszamy na wyjątkowy kurs budowania metafor prowadzony przez Marka Rudzińskiego.

SZCZEGÓŁY SESJI

ZAMIAST SESJI GRUPOWEJ
UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapisz się do newsletter'a: