Personal Empowerment ® Praktyk NLP Nowej Generacji

Początek nowego cyklu:
17-18 stycznia 2019

Cykliczny program profilaktyki zdrowia psychicznego i psychoedukacji prowadzony od 27 lat. NLP Nowej Generacji jest generatywne, systemowe, skupione na poziomach wyższego rzędu, takich jak tożsamość oraz wizja i misja.

Formularz zgłoszeniowy
test
Menu programu
Podziel się z innymi
Opis programu

Personal Empowerment® Praktyk NLP Nowej Generacji

Dla kogo

Szkolenie otwarte dla osób dorosłych, które pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjno–informacyjną.

Biorąc udział jednocześnie uczysz się NLP Nowej Generacji, uczestniczysz w pogłębionym treningu rozwoju osobistego i grupowego oraz otrzymujesz solidne podstawy Generatywnego Coachingu Strukturalnego. Poszerzasz samoświadomość i rozwijasz się w sferach:

1) poznawczej, dzięki dostarczonej wiedzy oraz systematycznym ćwiczeniom przekształcasz nieaktualne, często dziecinne założenia na temat rzeczywistości, programy neurolingwistyczne oraz mapy poznawcze na bardziej dojrzałe i realistyczne, przez to zdrowsze i zintegrowane w spójne ja,

2) emocjonalnej, ucząc się bardziej zrelaksowanych i spokojnych reakcji wobec sytuacji, które dotychczas odbierałeś negatywnymi odczuciami, stajesz się bardziej świadomy swoich emocji oraz potrafisz na nie wpływać,

3) świadomości własnego ja, swojego istnienia tu i teraz, relacji z innymi ludźmi i ze światem.

Program
łączy

NLP Nowej Generacji - poznajesz założenia oraz techniki NLP i uczysz się je stosować w praktyce z treningiem rozwoju osobistego, w którym są stosowane:

Metody generatywnej zmiany systemowej, między innymi Relacji do Siebie, Transu Generatywnego, Procesu Całościowego,

Metody pracy z ciałem, w tym Tai Chi, Chi Gong, Integracja Somatyczno- Oddechową, Pięć Rytmów,

Metody poszerzające świadomość, w tym Hipnoza Transformatywna, trening uważności oraz inne rodzaje medytacji.

Program trwa 21 dni i składa się z cyklu siedmiu spotkań 3-dniowych. Ma formę dynamiczną: ogólna struktura programu jest stała, natomiast poszczególne zagadnienia programowe są wprowadzane zależnie od potrzeb i możliwości uczestników oraz grupy. Spotkania oraz czas pomiędzy stanowi jeden spójny proces rozwojowy. Stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach oraz wykonywania ćwiczeń w trakcie oraz pomiędzy spotkaniami. Przed szkoleniem odbywają się indywidualne rozmowy telefoniczne z prowadzącą zajęcia Izą Rudzińską.

Certyfikat Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji upoważnia posiadacza do praktykowania NLP Nowej Generacji w samodzielny, etyczny sposób, zgodnie z najlepszą wiedzą w tej dziedzinie. Podobnie, jak dyplom lekarza upoważniający go do praktykowania sztuki i wiedzy medycznej, certyfikat ten jest czasowym potwierdzeniem kwalifikacji posiadacza. W obydwu dziedzinach wymogiem jest podnoszenie kwalifikacji poprzez uaktualnianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.

Prowadzący

Iza Rudzińska

Trener Neurolingwistycznego Programowania (NLP) z 25 letnim doświadczeniem w uczeniu i systemowym stosowaniu tej metody. Jako Master Health Coach specjalizuje się w pracy ze zdrowiem i dobrostanem.

czytaj więcej
Terminy szkoleń
 • 117.01-18.01.2019
 • 228.02 -01.03.2019
 • 311.04 -12.04.2019
 • 423.05 –24.05.2019
 • 504.07 -05.07.2019
 • 66 i 7 spotkanie do uzgodnienia
Miejsce

u. Rynek 2, Lublin
Sala Neuroedukacji

Korzyści

Jakie są możliwe korzyści i nauki z
udziału w Programie Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji:

 • określisz priorytety, dla których chcesz znaleźć miejsce w swoim życiu, a realizując je uzyskasz większe poczucie sensu i spełnienia,
 • nauczysz się jak przekraczać osobiste trudności, które w przeszłości powstrzymywały Cię przed robieniem tego, co dla Ciebie ważne,
 • dowiesz się jak realizować cele życiowe i zawodowe pozostając w zgodzie ze sobą i dbając o dobre relacje z innymi, będąc spójnym systemowo wewnętrznie i zewnętrznie,
 • nauczysz się utrzymywać zdrowe relacje ze sobą i z innymi ludźmi,
 • uzyskasz głębsze zrozumienie i świadomość procesu komunikowania się, na poziomie czysto językowym oraz głębszym - związanym z motywami,
 • nauczysz się sprawniej posługiwać swoim umysłem i udoskonalisz swoje procesy poznawcze, dzięki czemu staniesz się bardziej obecny i uzyskasz większe poczucie sprawczości w swoim własnym życiu,
 • osiągniesz głębszy spokój i rozluźnienie, dzięki czemu łatwiej poradzisz sobie z wyzwaniami codziennego życia,
Płatność za całość
7500 zł
Płatność po 30 września 2018
8750 zł
Inwestycja

Jednorazowa płatność za całość do 30 września 2018
całość / 7500 zł
Jednorazowa płatność za całość po 30 września 2018
całość / 8750 zł
Płatność w ratach przed każdym spotkaniem
spotkanie / 1250 zł

Formularz zgłoszeniowyZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Neuroedukacja sp. z o.o.,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w szkoleniach.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniach.