Blog Neuroedukacji

Powrót do wewnętrznej mocy - warsztat

Opublikowano 18 września 2023

Szczęście nie może być znalezione przez wielki wysiłek czy siłę woli, ale poprzez to, co już jest tutaj obecne w rozluźnieniu i odpuszczeniu.

                                 Lama Gendun Rinpocze


Oto jak istota ludzka może się zmienić.

Jest sobie robak uzależniony od jedzenia liści winogron.

Nagle robak budzi się. 

Nazwij to łaską, czymkolwiek.

Coś go budzi i już nie jest robakiem.

Jest całą winnicą i winoroślą, i owocem, i pniem.

Wzbierającą mądrością i radością, że nie potrzebuje pożerać.

                                Rumi


 

Program warsztatu „Powrót do wewnętrznej mocy” łączy starożytną mądrość nauk kontemplacyjnych z nowoczesną wiedzą z zakresu neuronauk. Oferuje poznanie technik i praktyk generatywnych, to jest takich, które można zastosować w wielu kontekstach i sytuacjach. 


Składa się z 3 części – lekcji, które odnoszą się do 3 fundamentalnych zdolności-zasobów, na których możemy budować zdrowe Ja, radzić sobie z wyzwaniami ludzkiego życia, budować dobrostan i spełnienie w każdej dziedzinie naszego życia. 


 • Napełnienie ciała i umysłu naszą własną energią. Obecność i uważność to bardzo cenne zasoby. Tam, gdzie kierujemy uwagę, tam kieruje się nasza energia. Zdolności dawania uwagi sobie nie sposób przecenić w dzisiejszych czasach. Łatwo jest zatracić siebie, gdy zewnętrzny świat walczy o naszą uwagę. Po to, by zachować równowagę psychiczną i fizyczną potrzebujemy przekroczyć skłonność naszego mózgu do czujności i podążania za dystrakcją. Jest to pierwszy zasób wyższego rzędu potrzebny nam w wielu sytuacjach. Na tym etapie nauczymy się zarządzać swoją uwagą, poznamy praktyki, które obniżą poziom stresu i dodadzą nam energii do działania. Zdecydowana większość z nas nie czuje samych siebie od środka. Jesteśmy pogrążeni w myślach nie mając w zasadzie pojęcia o tym, czego doświadcza w tym czasie nasze ciało. A ono cały czas do nas „mówi”, jeśli nie słuchamy, to krzyczy w postaci różnorakich nieprzyjemnych symptomów. Dlaczego nieprzyjemnych? Żeby zwrócić naszą uwagę. Bo nasz mózg wykształcił mechanizm obronny, który przejawia się w postaci negativity bias, tendencji do większego zwracania uwagi na zjawiska negatywne, a więc zagrażające. Z tej tendencji wynika niezliczona liczba skutków, na każdym kroku naszego życia, chociażby w postaci sposobu podejmowania decyzji. Żeby kierować swoim życiem naprawdę, a nie, jak większość z nas czyni, racjonalizować decyzje już podjęte przez nasz nieświadomy umysł, potrzebujemy poznać i napełnić siebie swoją własną energią. Tak przy okazji, pożegnamy się z programami, które udają, że są nami, choć nami nie są. Są wytworem wzorców kulturowych i rodzinnych.

 • Poradzenie sobie z niezdrowymi stanami umysłu, to jest ignorancją, pazernością i awersją. Te trzy prowadzą do niezliczonej ilości negatywnych emocji, odczuć myśli, całych konstelacji, które są nam dobrze znane. Przejawiają się jako niepokój, zazdrość, zamartwianie się, nadmierne skupienie na sobie, branie wszystkiego do siebie, sztywność poglądów, nienawiść, gniew, skąpstwo, błędne poglądy, błędne postrzeganie, pycha, trzymanie się niezdrowych nawyków, bezwstydność, nadmierna wstydliwość, nałogowe kłamanie, chorobliwe poczucie winy. Dobra wiadomość jest taka, że na każdy niezdrowy stan umysłu jest antidotum w postaci zdrowego stanu. Są trzy: mądrość, miłość, wielkoduszność lub współczucie. Są one korzeniem uważności, zaufania, wdzięczności, skromności, radości, elastyczności, jasności umysłu, równowagi, spokoju, uprzejmości. Biorąc pod uwagę nasze ludzkie skłonności, zakodowane w naszym starym mózgu, trudno jest całkowicie wykorzenić negatywne stany umysłu. Jak mówi stara indiańska przypowieść, w człowieku walczą dwa wilki: jeden biały, drugi czarny. Zwycięża ten, którego karmisz. Można by rzec, że negatywne emocje są dla nas ludzi czymś całkowicie naturalnym. Problemy zaczynają się wtedy, gdy boimy się naszego lęku albo wstydzimy się wstydu. Ewentualnie wypieramy je z naszej świadomości. W psychologii buddyjskiej jest to nazywane drugą strzałą. O ile pierwsza nas rani, to druga nas dobija. Nauczymy się postępować z negatywnymi stanami, dowiemy się, jak je utrzymywać, dosłownie jak je trzymać, by tworzyć warunki do przekształcenia negatywnej siły w pozytywną. Jest to rodzaj wewnętrznego recyklingu, odzyskiwania energii życiowej, by móc prowadzić dobre życie.

 • Odkrywanie Ja i pozostanie przytomnym w swoim życiu. Badania pokazują, że w ciągu doby przeciętny człowiek produkuje 65 tysięcy myśli, z czego 98% z nich jest takie samo, jak dnia poprzedniego. W trakcie tej lekcji nauczymy się nie wierzyć własnym myślom. Zamiast tego nauczymy się w ciszy uważności i spokoju, we współczuciu wobec siebie odkrywać, czym jest Ja. Nauczymy się rozróżniać to, co stałe i niezmienne od tego, co zmienne. Nauczymy się ufać temu, co w nas jest najprawdziwsze. Poznamy także, jak w naszym życiu działają fundamentalne prawa natury, którym podlegamy. To pozwoli nam odzyskać to, co w psychologii zachodniej nazywamy poczuciem własnej wartości. Tracimy je w wyniku trudnych doświadczeń, traum, nie tylko naszych osobistych. Nosimy w sobie zranienia naszych matek, ojców, naszej rodziny, grupy etnicznej, płci. Lekcja numer 3 jest lekcja miłości i miłującej dobroci wykraczającej poza nasze jednostkowe ja. To lekcja uleczenia i ponownego połączenia ze wszystkim, rozciągnięcia na wszystko. To już nie jest tylko mistyczny domysł, że jesteśmy połączeni, a nasze oddzielenie od całej reszty jest tylko złudzeniem optycznym, jak pisał Einstein. Solidne badania dowodzą, że jesteśmy wewnętrznie połączeni ze wszystkim (intraconnected).


 • Przez blisko 35 lat towarzyszę ludziom w odzyskiwaniu wewnętrznej mocy i stawaniu się bohaterem własnej opowieści.  Bez względu na wiek, płeć, zewnętrzne uwarunkowania i rodzaje problemów, nasze życie jest podróżą duchową od lęku do odwagi, od egoizmu do współczującej dobroci, od bezsilności do prawdziwej mocy. W codziennym zmaganiach zapominamy o naszym przyrodzonym prawie do wyjścia poza narrację narzuconą przez historię naszych rodzin, warunkowania społeczne oraz naszego układu nerwowego i umysłu... Prawdziwe ja, wrodzone dobro w nas, jest zakryte kurtyną lęku, żalu, gniewu, codziennymi zmartwieniami i stresem, a przede wszystkim przyzwyczajeniem do myślenia w nawykowy, błędny sposób. Przytłoczeni zwykłymi sprawami i przyjętymi obowiązkami zapominamy, skąd bierze się nasza prawdziwa siła. Jednocześnie, gdzieś w głębi już jesteśmy tym, za czym tak tęsknimy. Udać się tam oznacza odbyć wewnętrzną podróż do źródeł naszej wewnętrznej mocy. Doświadczyć siebie w naturalnej postaci, bez upiększeń i bez zbędnych obron, czyli bez maski i zbroi, jest w swojej istocie doświadczeniem głębokiego dobrostanu i pełni.

  Życzę każdemu spokoju, zdrowia, radości i spełnienia

  Iza Rudzińska

  ---

  Terminy spotkań:

  20-21 października

  17-18 listopada

  15-16 grudnia

  Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00 – 18:00 

  Miejsce spotkań: Lublin, Rynek 2


  Jeśli dokonasz opłaty za całość do dnia 6 października to sporo oszczędzasz. Zamiast 4800 zł będzie Cię to kosztowało 3600 zł. Jeśli ta kwota jest dla Ciebie nadal zbyt duża jednorazowo, to możesz zapłacić w trzech ratach po 1350 zł, jeśli dokonasz wpłaty co najmniej 2 tygodnie przed spotkaniem. 


   Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy na formularzu zgłoszeniowym. 

  Jeśli chcesz o coś zapytać w związku ze szkoleniem, pisz info@neuroedukacja.pl lub zadzwoń pod nasz numer 660-764-211

  Iza Rudzińska

  Podejście Personal Empowerment tworzę przez minione 30 lat w praktyce koncentrując się na zagadnieniu, jak zachować równowagę psychofizyczną w dynamicznie zmieniającym się świecie. Pomagam klientom indywidualnym oraz firmom i organizacjom w nabywaniu odporności psychicznej niezbędnej do radzenia sobie z wymogami zmieniającego się otoczenia z jednoczesnym zachowaniem autentycznego siebie, z poszanowaniem godności i integralności.

  czytaj więcej

  Newsletter Neuroedukacji
  Zapisz się po więcej