Personal Empowerment czyli jak wzmocnić siebie i swoją odporność psychiczną

Start nowej edycji programu
9 stycznia 2020

Prowadzony od 27 lat program dla wszystkich, którzy chcą pracować nad zbudowaniem lub wzmocnieniem swojej odporności psychicznej w życiu prywatnym oraz zawodowym.

test
Opis programu

Personal Empowerment® czyli jak wzmocnić siebie i swoją odporność psychiczną

Charakterystyka programu

Szkolenie otwarte dla osób dorosłych, które pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjno–informacyjną.

Zakładając w 1991 roku Neuroedukację wierzyłam, że ludzie mają nieograniczone możliwości. Nie zawsze jednak potrafią je w 100 proc. wykorzystać, bo na przeszkodzie stoją lęki i problemy tkwiące w ich umysłach. Duża część z nich ma podłoże cywilizacyjne. Żyjemy w niespokojnych czasach, w których tempo zmian technologicznych, kulturowych i społecznych odbiera nam pewność siebie. W pracy musimy radzić sobie z natłokiem informacji i ciągle wymyślać siebie na nowo, by nie wypaść z gry. Jesteśmy bez przerwy oceniani, a konkurencja wydaje się tylko czyhać na nasze najmniejsze potknięcie. Presja stale rośnie i radzimy sobie z nią coraz gorzej. Już co czwarty Polak zmaga się z problemami psychicznymi, jesteśmy także w czołówce krajów z największym poziomem pracowniczych absencji chorobowych.

Wyraźnie widać, że brakuje nam odporności psychicznej niezbędnej do radzenia sobie ze zmieniającym się światem oraz okolicznościami zewnętrznymi. Do jej zbudowania część z nas będzie potrzebowała wsparcia i zaufanego powiernika, który pomoże odnaleźć słuszną drogę i stworzyć właściwe warunki do rozwoju. Dlatego właśnie od 27 lat w Neuroedukacji prowadzę program szkoleniowy „Personal Empowerment”, przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą pracować nad zbudowaniem lub wzmocnieniem swojej odporności psychicznej w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Zakres tematyczny

Czym konkretnie jest Personal Empowerment? Personal Empowerment to odkrywanie wewnętrznej wolności i niezależności z jednoczesnym stawaniem się osobą odpowiedzialną i społeczną. To podejście zmierzające do zespolenia rozdrobnionych aspektów naszego istnienia poprzez usunięcie przeszkód tkwiących w naszym umyśle, utrudniających nam w pełni bycie sobą w spokoju i harmonii. To rozwój polegający na wzmacnianiu siebie poprzez uważność, wgląd i samopoznanie. Jest stworzone do dokonywania wewnętrznej zmiany w sposób generatywny. Pomaga nam istnieć i żyć w jak najbardziej spójny i autentyczny sposób, wypływający z prawdziwego ja, a nie z potrzeb ego. Kiedy nie wiemy, kim jesteśmy i jakimi wartościami się kierujemy przy podejmowaniu życiowych decyzji, to nadmiernie polegamy na wymaganiach wykreowanych na zewnątrz, próbując się do nich dopasować. To prowadzi nas to do uczucia frustracji, pogubienia, wzmacnia lęk, gniew i poczucie winy, mniejsza odporności na niepowodzenia oraz upośledza zdolności do uczenia się z doświadczeń. W konsekwencji stajemy się mniej odporni psychicznie, przeżywamy więcej negatywnych emocji oraz odcinamy się od wewnętrznej mądrości i intuicji, izolujemy od innych ludzi, często ich obwiniając za własne niepowodzenia. Odpowiedzią na to jest właśnie Personal Empowerment, który powstał w wyniku moich doświadczeń gromadzonych przez 30 lat pracy z tysiącami osób, które spotkałam w mojej praktyce indywidualnej, w trakcie szkoleń rozwojowych, biznesowych, działań konsultingowych oraz w wyniku moich doświadczeń osobistych i związanej z nimi pracy nad sobą.

Informacje organizacyjne

W nowej edycji programu zajęcia są prowadzone w naszej sali szkoleniowej w Lublinie (Stare Miasto, ul. Rynek 2) i trwają łącznie 21 dni (podzielonych na 7 sesji 3-dniowych, sesje odbywają się co 5-6 tygodni, startujemy 09.01.2020 r. Na kurs przyjmujemy tylko osoby, które są zdeterminowane do długiej pracy nad sobą. Spotkania oraz czas pomiędzy stanowią bowiem jeden spójny proces rozwojowy, co wymaga obecności na każdym spotkaniu oraz wykonywania ćwiczeń w ich trakcie oraz w przerwach. Z tego względu przed pierwszym szkoleniem każdy z ewentualnych uczestników musi odbyć krótką rozmowę telefoniczną z prowadzącą zajęcia Izą Rudzińską. Celem rozmowy jest weryfikacji oczekiwań względem kursu oraz motywacji uczestnika.

Prowadzący

Iza Rudzińska

Podejście Personal Empowerment tworzę przez minione 30 lat w praktyce koncentrując się na zagadnieniu, jak zachować równowagę psychofizyczną w dynamicznie zmieniającym się świecie. Pomagam klientom indywidualnym oraz firmom i organizacjom w nabywaniu odporności psychicznej niezbędnej do radzenia sobie z wymogami zmieniającego się otoczenia z jednoczesnym zachowaniem autentycznego siebie, z poszanowaniem godności i integralności.

czytaj więcej
Terminy szkoleń
 • 109.01 -11.01.2020
 • 220.02 -22.02.2020
 • 302.04 -04.04.2020
 • 414.05 -16.05.2020
 • 525.06 -27.06.2020
 • 630.07 -01.08.2020
 • 710.09 -12.09.2020
Miejsce

u. Rynek 2, Lublin
Sala Neuroedukacji

Korzyści

Co zyskasz biorąc udział w programie Personal Empowerment?

 • określisz priorytety, dla których chcesz znaleźć miejsce w swoim życiu, a realizując je uzyskasz większe poczucie sensu i spełnienia,
 • nauczysz się jak przekraczać osobiste trudności, które w przeszłości powstrzymywały Cię przed robieniem tego, co dla Ciebie ważne,
 • dowiesz się jak realizować cele życiowe i zawodowe pozostając w zgodzie ze sobą i dbając o dobre relacje z innymi, będąc spójnym systemowo wewnętrznie i zewnętrznie,
 • nauczysz się utrzymywać zdrowe relacje ze sobą i z innymi ludźmi,
 • uzyskasz głębsze zrozumienie i świadomość procesu komunikowania się, na poziomie czysto językowym oraz głębszym - związanym z motywami,
 • nauczysz się sprawniej posługiwać swoim umysłem i udoskonalisz swoje procesy poznawcze, dzięki czemu staniesz się bardziej obecny i uzyskasz większe poczucie sprawczości w swoim własnym życiu,
 • pożegnasz swoje lęki i poczujesz w końcu głębszy spokój i rozluźnienie, dzięki czemu łatwiej poradzisz sobie z wyzwaniami codziennego życia.
Płatność za całość
7500 zł
Płatność po 8 grudnia 2019
8750 zł
Koszt udziału

Jednorazowa płatność za całość do 8 grudnia 2019
całość / 7500 zł
Jednorazowa płatność za całość po 8 grudnia 2019
całość / 8750 zł
Płatność w ratach przed każdym spotkaniem
spotkanie / 1250 zł

Uwaga: podane kwoty są całkowite. Jesteśmy placówką edukacyjną, zwolnioną z VAT

Formularz zgłoszeniowyZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Neuroedukacja sp. z o.o.,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w szkoleniach.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniach.