PROGRAM NEUROEDUKACJI

Coaching generatywny

Zmiana na poziomie struktury doświadczenia tworzy kolejne zmiany w pożądanym kierunku także po zakończeniu sesji coachingowej. Dzięki temu uczący się dostaje wędkę, a nie rybę. Uczy się, jak się uczyć.

Coaching generatywny

Czym jest coaching generatywny ?

Generatywny coaching strukturalny jest autorskim podejściem do procesu uczenia stworzonym w Neuroedukacji.

Metoda ta opiera się na najnowszych badaniach z zakresu rozwijania ludzkiego potencjału i osiągania doskonałości oraz na blisko 25 latach praktycznych doświadczeń w prowadzeniu coachingu osobistego i zawodowego i własnej drogi rozwojowej twórców tego podejścia. GCS umożliwia przyspieszone uczenie nowych umiejętności oraz zmianę i przekroczenie ograniczających przekonań, które często blokują możliwość wykorzystywania nowo zdobytych umiejętności. Praca tą metodą jest skupiona na zmianie głębokiej - zmianie formy, co wyróżnia to podejście na tle tradycyjnych metod coachingowych, skupionych głównie na treści. Tej formy coachingu można używać nawet do pracy bez treści (content free), jeśli zajdzie taka potrzeba.

Już dzisiaj zadbaj o swój dobrostan i równowagę emocjonalną, poznaj programy:

Program podstawowy i zaawansowany

Program podstawowy i zaawansowany metody GCS dla osób początkujących i chcących kontynuować regularną naukę metody.

Szkolenia doskonalące warsztat

Szkolenia doskonalące warsztat coacha z dziedziny coachingu generatywnego prowadzone przez trenerów polskich i zagranicznych, zróżnicowane tematycznie.

Cykliczne warsztaty i superwizje

Cykliczne warsztaty i superwizje grupowe oraz indywidualne dla coachów, w formie case study.

POZNAJ PRAKTYCZNE METODY

Jak realizować coaching...
Fragment sesji coachingowej metodą generatywnego coachingu strukturalnego:

Klient: „Mam problem z ludźmi (podwładnymi), są niesamodzielni. Przychodzą do mnie i chcą, żebym rozwiązywał ich problemy, bo oni nie potrafią.”

Coach: „Czego chcesz zamiast tego, co masz w tej chwili.”

Klient: „Chcę, aby byli samodzielni.”

Coach: „Co teraz robisz, chcąc, by byli samodzielni?”

Klient: „Rozwiązuję za nich problemy.”

Coach: „W jaki sposób rozwiązywanie za nich problemów sprawia, że stają się bardziej samodzielni?”

Klient: „Nie sprawia, wprost przeciwnie.”

Coach: „Co mógłbyś zrobić, zamiast rozwiązywania za nich problemów?”

Klient: „Pozwolić im przychodzić do mnie z problemem wtedy, gdy mają trzy gotowe rozwiązania.”

Coach: „Co jeszcze mógłbyś zrobić zamiast tego, co robiłeś dotychczas?”

Klient: „Mógłbym stawiać pytania, zamiast wypowiadać zdania twierdzące.”

Coach: „Czego, w związku z tym, chcesz się nauczyć?”