PROGRAM NEUROEDUKACJI

Generatywna Terapia Krótkoterminowa

Generatywna Terapia Krótkoterminowa to sztuka przeorientowania uwagi osoby z przeszłości na teraźniejszość i przyszłość oraz z problemu na cel.

Generatywna Terapia Krótkoterminowa

Czym jest Generatywna Terapia Krótkoterminowa

Generatywna Terapia Krótkoterminowa to sztuka leczenia ran psychicznych oraz przywracania wewnętrznej pełni polegająca na przeorientowaniu uwagi klienta z problemu na cel, z przeszłości na teraźniejszość i przyszłość oraz z kompulsywnego analizowania na zgodę na doświadczanie i zrównoważone działanie.

Jest to program szkoleniowy dla terapeutów oraz coachów, którzy chcą poszerzyć wachlarz swoich umiejętności we wspieraniu ludzi w procesie leczenia ran psychicznych oraz procesach zmiany i rozwoju. Motto tego programu szkoleniowego brzmi: „Problem jest początkiem rozwiązania”. Każdy „problem” może stać się okazją do odzyskania wewnętrznej pełni i wezwaniem do odzyskania kontaktu ze swoim Ja. Aby uleczyć stare rany, radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, realizować wyznaczone cele i pokonywać bariery na drodze do nich, trzeba najpierw „pokonać” siebie – przekroczyć swoje ego i role, które odgrywamy w życiu, zintegrować je, a następnie dotrzeć do głębokiej warstwy Ja – źródła naszej prawdziwej siły, mocy i spełnienia.

Warunkiem zintegrowanego działania osoby w świecie zewnętrznym jest siła płynąca z wewnętrznej spójności

Siła płynąca z wewnętrznej spójności

Warunkiem spójności jest przekroczenia ambiwalencji, wewnętrznych konfliktów i podwójnych wiązań. Zewnętrzny dobrobyt, spełnienie i osiąganie celów stają się wówczas w pełni możliwe. Zakłada to na jednoczesne objęcie uwagą oraz przyzwolenie na wszystkie doświadczenia wewnętrzne bez oceniania ich i prób wyparcia tych „niechcianych”. Koncepcja aspektów lub części jest użyteczną metaforą opisującą stan naszego umysłu w sytuacji, gdy nie radzimy sobie dobrze, czujemy, że nie jesteśmy w pełni sobą. Chcemy X, a za każdym razem dostajemy Y, zaś próba rozwiązania problemu staje się nowym problemem. Każdy aspekt może przejawiać się i być opisany w kategoriach roli, przekonania, zachowania w danej sytuacji. Do wielu aspektów nas samych przejawiamy stosunek negatywny lub przynajmniej pejoratywny i w związku z tym stosujemy wobec niego różnego rodzaju mechanizmy obronne ego, opisane już przez Freuda. Nasze nieuświadomione lub nieakceptowane potrzeby schodzą „do podziemia” naszej świadomości i zaczynają żyć swoim własnym życiem. Tworząc podskórne konflikty, czerpiąc naszą życiową energię i rodząc negatywne emocje frustrację, złość, przygnębienie.

Czym są aspekty...

Aspekty mają formę niedojrzałych, powstałych w sposób spontaniczny wzorców energetyczno- myślowo-emocjonalnych. Jako rezultat procesu integracji różnych aspektów zostaje odblokowana znaczna ilość energii, która do tej pory była zablokowana w mięśniach i nerwach. Aby integracja była możliwa, najpierw każdy aspekt z osobna musi zostać zauważony i zaproszony z „cienia” nieświadomości do światła świadomości. Następnie, dzięki świadomej weryfikacji proces zmierza w stronę uzyskania przez osobę realistycznej i spójnej perspektywy na wartość i pozytywną intencję każdego z aspektów. Warunkiem powodzenia tego procesu jest objęcie miłością i współczuciem każdego aspektu, dzięki czemu staje się możliwa jego transformacja w bardziej dojrzałą formę. Pozytywny sponsoring jest konieczny do tego, by aspekty z dziecinnych stały się dorosłe. Koncepcja aspektów w sposób naturalny przestaje być potrzebna w momencie, gdy osoba jest w stanie przekroczyć swoje małe ja (ego) i zintegrować się na witalnym poziomie Self.

Poznaj korzyści programu

Program Generatywnej Terapii Krótkoterminowej jest skierowany do osób zawodowo zajmujących się terapią lub coachingiem, które chcą poszerzyć wachlarz swoich umiejętności w zakresie wspierania ludzi w powrocie do równowagi psychicznej oraz psychofizycznej pełni.

W programie Generatywnej Terapii Krótkoterminowej znajdują się między innymi:

  • Integracja Wieloaspektowego Ja
  • Proces Całościowy
  • Zmiana Historii Osobistej
  • Leczenie Fobii
  • Trans Generatywny
  • Integracja Somatyczno-Oddechowa

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o bezpośredni kontakt z nami.