PROGRAM NEUROEDUKACJI

NLP Nowej Generacji

NLP Nowej Generacji jest generatywne, systemowe, skupione na poziomach wyższego rzędu, takich jak tożsamość oraz wizja i misja.

NLP Nowej Generacji

Czym jest NLP Nowej Generacji ?

Ludzkim pragnieniem jest lepiej poznać i zrozumieć siebie. Po co żyjemy, kim jesteśmy, jak wybieramy i decydujemy, co potrafimy i jak możemy siebie zmieniać. A nade wszystko, chcemy wiedzieć, jak możemy mieć wpływ i zamiast być ofiarą losu, stać się jego panią lub panem.

Jesteśmy szczęściarzami, gdyż urodziliśmy się z ludzkim układem nerwowym. I choć nie dostaliśmy do niego odpowiedniej instrukcji obsługi, to zostaliśmy obdarowani ciekawością, chęcią poznawania oraz wrodzoną zdolnością do rozwoju i transformacji. Udział w programie NLP Nowej Generacji pomaga zrozumieć siebie i innych, zwiększyć komfort życia z samym sobą i z bliskimi, podejmować bardziej właściwe decyzje, żyć mądrze i świadomie oraz dzień za dniem budować właściwy stosunek do życia jako cudownego i zachwycającego zjawiska. Nie jest narzędziem dla ego, by lepiej manipulowało emocjami swoimi i innych – jest to metoda dla duszy, byśmy wzrastali i stawali się pełnymi istotami ludzkimi.

Szkoła NLP Nowej Generacji proponuje
dwa programy cykliczne:

Praktyk NLP Nowej Generacji

21-dniowy podstawowy program psychoprofilaktyczny, pogłębiający inteligencję emocjonalną. Jego celem jest zrozumienie sposobu funkcjonowania swojego umysłu, poradzenie sobie z kluczowymi barierami rozwojowymi, określenie priorytetów oraz celów.

Początek nowego cyklu: 09 stycznia 2020

Pokaż nadchodzące szkolenia

Mistrz NLP Nowej Generacji

20-dniowy program zaawansowany. Poszerzenie świadomości dzięki systemowym metodom pracy na poziomie tożsamości oraz misji – swojej roli w szerszym systemie (rodzina, grupa, społeczność). Praca na wzorcach interakcji pojawiających się w twoim relacyjnym polu.

Zapraszamy wkrótce

Dlaczego warto uczyć się NLP w Neuroedukacji

Neuroedukacja jest najdłużej działającą w Polsce szkołą Neurolingwistycznego Programowania. We wszystkich naszych działaniach kierujemy się zasadami poszanowania ludzkiej godności i integralności oraz kodeksem etycznym.

Przez minione 25 lat zaufaniem obdarzyły nas tysiące osób. Warto uczyć się NLP w dobrym wydaniu. NLP pomaga zrozumieć siebie i innych, zwiększyć komfort życia z samym sobą i z bliskimi, podejmować bardziej właściwe decyzje, żyć mądrze i świadomie oraz dzień za dniem budować właściwy stosunek do życia jako cudownego i zachwycającego zjawiska. Z naszego punktu widzenia NLP nie jest narzędziem dla ego, by lepiej manipulowało emocjami swoimi i innych – jest to metoda dla duszy, byśmy wzrastali i stawali się pełnymi istotami ludzkimi.